Ето как Топлофикация ще връща надвзетите суми на врачани

Ето как Топлофикация ще връща надвзетите суми на врачани

Темата с това по какъв начин ще бъдат връщани надвзетите суми на клиентите на топлофикациите, поради промяна на цената на топлинната енергия със стара дата доби сериозна актуалност. Обърнахме се към изпълнителния директор на Топлофикация Враца, за да обясни на врачани по какъв начин това ще се случи.

 

Инж. Михайлов, ще има ли връщане на суми на клиенти  на Топлофикация Враца?

 

- Да, естествено. Спазваме закона и ще се събразим изцяло с изменението, което бе прието на 14.04.2020 г. Промяната бе наложена, за да се регламентира именно начинът, по който ще бъдат възстановявани надвзетите суми за периода 05.08.2019 г.-31.03.2020 г. Причината е в очакваните нови цени на топлинната енергия, които ще влязат в сила със задна дата, за което очакваме решение на КЕВР.

 

Как ще връщате суми на клиентите на реално месечно потребление?

 

- За тези клиенти изчислената разлика между заплатените по старите цени и изчислените по новите цени суми, ще се приспада еднократно от дължимото за отчетния месец. Когато задължението е по-малко от изчислената разлика, приспадането ще се извършва при всяка следваща фактура до изчерпването на коригиращата сума. В случая дружеството няма да възстановява реални пари, а ще прихваща настоящи, минали или бъдещи задължения за топлинна енергия.

 

Така ли? А има ли вариант реално да се възстановяват суми по банков път или кеш?

 

При клиентите на реално месечно потребление, не. Но има изключения. Ще се възстановяват суми на лица, което са загубили статута на „клиент“ и нямат задължения за топлинна енергия към Топлофикация Враца. Това ще се случва по посочена от абоната банкова сметка.

Същото ще важи и за клиентите, при които разпределението на топлинната енергия се извършва за отчетен период от една година. В техния случай съответният топлинен счетоводител изготвя обща за сградата и индивидуални изравнителни сметки на всеки клиент. В тях се отразяват различните ценови периоди и съответните решения на КЕВР за цени на топлинната енергия.

 

Обяснете по-подробно, за да стане ясно на всички наши читатели?

 

- В изравнителните сметки ще бъде посочен размерът на разликата между сумите за топлинна енергия по старите и новите цени. Вариантите са два. Да се възстанови разликата при липса на минали задължения за топлинна енергия директно или сумата да се прихваща от бъдещи фактури. За да отговоря на вашия въпрос, основната разлика между реалното и годишното разпределение, е че при второто ще се възстановяват суми, когато клиентите изявят желание.

В случай, че все още възникват въпроси у нашите клиенти, на дежурните телефони на Топлофикация Враца могат да получат отговор.

 
2020-05-07 13:24:38