Калин Каменов: Община Враца не е забравила бизнеса и социално слабите

Калин Каменов: Община Враца не е забравила бизнеса и социално слабите

Обстановката в страната е предизвикателна за всички граждани и фирми. Бизнесът тепърва ще има нужда от подкрепа. Ето какви социални и икономически мерки е предприела Община Враца до днес, споделя в профила си кметът на община Враца Калин Каменов:

Удължен е срокът за плащането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, с отстъпка от 5%, до 30 юни 2020 година.
Удължава се и срокът за плащане на данъка върху превозните средства, отново с 5% отстъпка, до 30 юни 2020 година.

На предстоящото заседание на Общинския съвет – на 31 март, ще бъде предложено – търговците, използващи терени и обекти, които са общинска собственост и не функционират по време на извънредното положение, ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ от заплащането на наеми по сключените договори и такси за ползване на тротоарно право, пазари, тържища и др., ДО ОТМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

Община Враца ще окаже съдействие на местния бизнес, като го запознае с мерките на правителството за икономическа подкрепа спрямо фирмите засегнатите при борбата срещу коронавируса.

Отменена е „Синя зона“ до 29 март.

Детската кухня и диетичното хранене се осъществяват с доставка до дома. Продължава социалният патронаж.

Въведена е нова услуга, чрез която се доставят основни хранителни продукти и лекарства на хора в нужда - възрастни, самотни или обездвижени наши съграждани.
2020-03-24 14:26:09