Учат стопаните как да регистрират „заден двор”

Учат стопаните как да регистрират „заден двор”

До 16 февруари се удължава срокът за групов лов на диви прасета, като мярка за овладяване на заразното заболяване африканска чума по овцете. Това обяви днес по време на извънредното заседание на Областната епизоотична комисия шефът на Областната дирекция по безопасност на храните Милчо Костурков.

„На територията на област Враца епизоотичната обстановка е нормална, няма констатирани положителни проби на заболяването Африканска чума, както при домашните, така и при диви свине“, отбеляза д-р Костурков. Той обобщи, че до края на месец февруари ще приключат проверките в лични стопанства от типа „заден двор“ за нерагламентирано отглеждане на домашни прасета, както и за готовността на стопаните да отглеждат регламентирано до 3 броя прасета за угояване при стриктното спазване на мерките за биосигурност. От Областна дирекция „Безопасност на храните“ – Враца вече са разработили указания към стопаните, желаещи да регистрират лично стопанство - тип „заден двор“ и да отглеждат прасета за угояване, в съответствие с последните промени в Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания. Успоредно с това ще се проверява за спазването на изискванията за отглеждането на птици в домашни условия в обекти от тип „заден двор“ и птицевъдни обекти.

„Проверката, разпоредена със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ – София се налага с оглед повишената епизоотична готовност за болестта Инфлуенца по птиците (птичи грип). Необходимо е кметовете на общините на територията на област Враца да разпоредят незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, на които да бъдат препоръчани на собствениците на птицевъдни обекти и „задни дворове“ следните мерки - да не допускат излизането на птиците извън дворовете, да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици и да актуализират списъците на собствениците, отглеждащи птици. Наложена е също забрана на изложения и пазар на домашни птици“, допълни още д-р Костурков.

На заседанието беше разгледана и процедурата за одобряване на терени за загробване на животни. Представителите на местната власт увериха, че надлежната документация е изпратена към Басейнова дирекция „Дунавски район“-  Плевен и при получаване на одобрение за съответните терени, ще информират областния управител и председател на епизоотичната комисия.

 

 

 

 
2020-01-28 14:58:43