Учредиха иновационен център Северозапад, който ще привлича 19 милиона лева

Учредиха иновационен център Северозапад, който ще привлича 19 милиона лева

На 8 януари в София официално бе учреден „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България. Регионалният иновационен център представлява сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет за въвеждане и развитие на иновации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските организации, университетите и други научни и образователни институти.

Създаването на „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България е поредната стъпка към подобряване на партньорството между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика. Центърът на иновационния център ще бъде във Враца.

Още от деня на създаването си сдружението си поставя за цел изграждането и развитието на модерна научноизследователска и иновационна инфраструктура. Това ще спомогне за ускоряване на икономическото и социално развитие на района. Иновационният център ще управлява проекти, включващи извършване на индустриални научни изследвания и експериментално развитие за насърчаване на иновациите. Не на последно място сред целите на сдружението е създаването на таланти за бъдещо иновативно и конкурентно развитие на Северозападна България.

Като част от Аутомотив Клъстер България „Регионален иновационен център Северозапад“ ще развива партньорството между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.

Учредителите на „Регионален иновационен център Северозапад“ са 11 организации, сред които Аутомотив Клъстер България, Община Враца, Областна администрация Враца, Търговско-промишлена палата Враца, Областна администрация Видин, Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин, както и компании от региона. Очаква се инициативата за иновационния център да бъде допълнително подкрепена от голям брой организации.

В учредяването на иновационния център участваха областните управители на Враца и Видин Малина Николова и Албена Георгиева, кметът на Враца Калин Каменов, изп.директор на ТПП-Враца Илиана Филипова, бизнесмените инж. Иво Върганов- от Ромтех 3S и Тони Йорданов от "Инертстрой Калето" АД-Мездра.
2020-01-10 07:43:30