Търсят шеф на ДКЦ – 1 във Враца

Търсят шеф на ДКЦ – 1 във Враца

Конкурс за управител на ДКЦ – 1 във Враца обявяват от Общинския съвет в града. Поводът за откриването на процедурата е изтеклият мандат на настоящия шеф д-р Огнян Тошев. Срокът, в който новият началник ще поеме ръководството на Диагностично-консултативния център н града под Околчица е 3 години.

Минималните изисквания  към кандидатите са да бъдат пълнолетни дееспособни физически лица, да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление. Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или като икономист, да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер и да притежават управленски опит минимум 3 години.

Вече е ясен и съставът на комисията, която ще проведе конкурса за управител на ДКЦ – 1 във Враца. За председател е избран общинския съветник Владимир Христов, Секретар е Ирина Иванова. Като членове в съставът й влизат д-р Иво Ралчовски, Георги Генов и шефът на РЗИ д-р Кети Ценова.
2019-12-09 14:17:28