Студенти повишиха правната си култура

Студенти повишиха правната си култура

Студенти от врачанския филиал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, заедно с техния преподавател Даринка Костадинова, проведоха второто си практическо занимание със съдия Вероника Бозова от Районния съд във Враца. Целта бе да бъде повишена правната култура на студентите с оглед предстоящото преподаване на предмет „гражданско образование“ на учениците. Съдия Бозова бе подготвила за разрешаване реален казус, свързан с насилие между двама ученици от 4 клас, който се е случил във врачанско училище.

Студентите бяха разделени на три групи – група на класния ръководител, на директора и педагогическия съветник, и на инспекторите от Детска педагогическа стая. Всяка от групите се запозна с казуса и трябваше да предложи варианти за действия, които да разрешат проблема. След като те изброиха начини за въздействие, съдия Бозова им разказа как са се развил случаят в действителността, къде са грешките в действията на различните институции и какви са възможностите за реакция.

„В закона и детето-насилник се третира, като жертва. И всъщност е точно така и в разглеждания днес казус. Защото насилието, което едното дете е упражнявало над другото – да го бие, да му взема парите и дори да го хваща за гърлото в час – го е видяло от социалната си среда. Проблемът с домашното насилие е един от големите проблеми в нашето общество. Днес говорихме за това какво може да се направи за децата и за техните семейства в този начален етап на зараждането на един проблем. Това е етапът, в който обществото трябва да изиграе своята важна роля. Обществото ни трябва да разбере, че е общество от отговорни личности, от които зависи много и законът не е само, за да се изпълнява от институциите. Докато не станем отговорно общество, институциите няма как да помогнат“ – коментира в края на дискусията съдия Бозова.

Практическото обучение днес се проведе в залата за тийнейджъри на Регионалната библиотека „Христо Ботев“ – Враца.

Следващата, трета среща, от този обучителен и практически панел за повишаване на правната култура на студентите, ще бъде в Деня на юриста – 16 април, когато заедно с полезната информация от съдия Бозова, студентите ще получат и своите сертификати.

 

 

 


1


2019-11-26 13:52:49