Владимир Христов ще замества в парламента

Владимир Христов ще замества в парламента

Владимир Христов ще е новият зам. председател на Общинския съвет във Враца. Кандидатурата му ще бъде утвърдена на извънредно заседание на местния парламент, което ще се проведе тази вечер.

Заместник председателят ще подпомага председателя на Общинския съвет във Враца Нели Стоянова при упражняване на неговите функции и правомощия, ще го замества при обективна невъзможност той да присъства на заседанията на съвета.

 
2019-11-15 10:35:15