Успешно приключи проект за модернизиране на болници в Козлодуй и Крайова

Успешно приключи проект за модернизиране на болници в Козлодуй и Крайова

На 13 ноември в залата на Окръжен съвет- Долж се състоя заключителна пресконференция по проект „Координиране и  подкрепа за модернизацията на обществените здравни услуги в трансграничния регион Долж-Враца“.

Тя бе открита от председателя на Окръжен съвет- Долж Йон Приотяса, който най-напред поздрави кмета на община Козлодуй Маринела Николова с убедителното й преизбиране за нов мандат. „Това е краят на един много добър проект, който постави началото на отлично сътрудничество между Община Козлодуй и Областна администрация- Враца в нова област- здравеопазването. Благодарение на него бяха инвестирани значителни средства в Окръжната болница в Крайова и общинската болница в Козлодуй, които осигуряват по-добър живот на нашите съграждани. Вярвам, че ще продължим това сътрудничество“, заяви Йон Приотяса.

Кметът на община Козлодуй Маринела Николова благодари на Окръжен съвет- Долж и на Областна администрация- Враца в лицето на областния управител Малина Николова „за гласуваното доверие да работим по този важен за общините и държавите ни проект. Имаше остра нужда от подобряване на условията в общинската ни болница и благодарение на проекта беше осигурена съвременна техника и ремонтирани отделения в МБАЛ Козлодуй. Убедена съм, че отличното ни партньорство ще доведе до нови проекти в инфраструктурата, както и на културата и туризма, заяви Николова и представи новите фестивали в общината, на които покани представителите на окръг Долж.

С презентация и кратък филм бяха представени реализираните по проекта дейности, както и направените проучвания за проблемите в здравните системи в Румъния и България и обмяната на опит между медицинските специалисти от двете области.

В рамките на проекта е оборудвана операционна зала в Клиниката по кардиология и сърдечно-съдова хирургия в Окръжна болница за клинична спешна медицинска помощ - Крайова и е извършен ремонт и закупено оборудване в отделенията по Акушерство и гинекология, Хирургия, Неврология, Анестезиология, за диагностична лаборатория и за Центъра за физическо възстановяванев МБАЛ Козлодуй. Общата стойност на проекта е 1 483 009 евро, като повече от 700 000 евро са инвестирани в болничното заведение на община Козлодуй.

В заключение бе подписан протокол за партньорство между община Козлодуй и Окръжна болница за клинична спешна медицинска помощ - Крайова.

На срещата от българска страна, освен кмета Маринела Николова присъстваха още директорът на дирекция Ирена Попова, управителят на болницата д-р Олга Николова, д-р Румен Тихолов, Надя Гетова от областна администрация-Враца, както и екипите на проекта от българска и румънска страна.


сн.1
сн.3
сн.4


2019-11-14 09:30:25