Кр. Богданов: От отношението към хората с увреждания може да се съди за нивото на културата на едно общество

Кр. Богданов: От отношението към хората с увреждания може да се съди за нивото на културата на едно общество

В град Враца подкрепящата среда за хората с увреждания е на ниско ниво. Малко са обществените сгради, които да имат адекватна рампа или съоръжения за подпомагане на достъпа на хора в неравностойно положение. Там където има рампи, те обикновено водят само до централния вход и на практика един човек с инвалидна количка има достъп само до портиерната на сградата, а не е наложена практика служителите на съответната институция да слизат при потребителите си и да ги обслужват на входа.

Придвижването на хора в неравностойно положение с градския транспорт е сериозно възпрепятствано. Тролейбусите в града ни са трудно достъпни и за майки с детски колички и за възрастни хора, а за инвалиди са съвсем непригодни.

В града ни има два действащи подлеза, които са непроходими за хората в неравностойно положение. Няма изградени маршрути за придвижване, липсват светофари със звукова и пешеходни пътеки със светлинна сигнализация, няма достъпност на тротоарите за хора с инвалидни или детски колички, това заяви народният представител и кандидат за кмет на Община Враца Красимир Богданов.

Ние от ВМРО предлагаме:

 

  • Ангажимент на Община Враца за осигуряване условия за пълноценно развитие и реализация на хората с увреждания и да изгради достъпна архитектурна среда
  • Създаване на условия във всички обществени сгради за достъп до тях на хора с двигателни проблеми, в инвалидни колички и за майки с детски колички
  • Създаване на маршрути в град Враца за хора с увреждания, водещи до важните обществени сгради, лечебните и социални заведения
  • Подобряването на критериите за подбор, повишаване качеството и обхвата на социална услуга "личен асистент"

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
2019-10-19 22:49:00