ћирослав «ахариев: ўе работ€, за да извад€ ћездра от засто€ (»Ќ“≈–¬ё)

ћирослав «ахариев: ўе работ€, за да извад€ ћездра от засто€ (»Ќ“≈–¬ё)

ћирослав «ахариев е успешен строителен предприемач с множество реализирани инфраструктурни проекти в ц€лата страна. –оден е в гр. ћездра през 1966 г. ѕървата кабелна телевизи€ в родни€ си град «ахариев създава още през 1994 г. √одина по-късно започва окабел€ването в малките населени места, а в града стартира първи€т телевизионен канал Media+, собственост на предприемача. ѕрез 1999 г. «ахариев купува сградата на кино „√еорги ƒимитров”, като до 2004 г. € превръща в модерен търговски център с кино и дискотека. ѕрез същата година  прави и първите си крачки в строителни€ бранш. —амо за н€колко години се превръща в един от най-успешните изпълнители на инфраструктурни проекти в сферата на благоустройството и градоустройството в областта. ѕрез 2014 г. е носител на престижната награда на ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството – „—града на годината”, за реставраци€та и съхран€ването на исторически€ паметник „ алето” в гр. ћездра. ўастлив баща на две деца.  андидат за кмет от ѕѕ √≈–Ѕ в предсто€щите местни избори в гр. ћездра. ѕодкрепен от ѕѕ ¬ћ–ќ.

 

√-н «ахариев, зад ¬ашето име сто€т успешен бизнес и множество реализирани проекти в ц€лата страна.  аква е причината да се кандидатирате за кмет на община ћездра?

ѕрез 2004 година започнах да град€ сво€ бизнес в ћездра върху една гола пол€на, каквато виждате пред ¬ас. ≈жедневно се сблъсквах с бюрокраци€та в общинската администраци€ и манталитета на държавни€ служител от времето на социализма – „“е ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжем, че работим ”. «апознах се с порочните практики в общината и днес отлично познавам както проблемите на бизнеса, така и причините инвестициите в ћездра през последните години да са нулеви. » когато от първо лице се изправ€ш пред посто€нни  пречки, проблеми и неуредици, съвсем естествено започваш да мислиш над решени€та. “ака се роди визи€та ми за развитие на община ћездра, ко€то искам да реализирам през следващите 4 години – работещата местна икономика, ко€то да води след себе си по-добро здравеопазване, качествено образование, желаните инвестиции и висок стандарт на живот в общината. »деите ми б€ха подкрепени от √≈–Ѕ и от ¬ћ–ќ на местно и национално ниво и кандидатирането ми за кмет на общината в предсто€щите избори беше логичната и отговорна следваща стъпка.

Ќека да уточним – ¬ие сте кандидат на √≈–Ѕ, а от ¬ћ–ќ получавате подкрепа.

ƒа, точно така. јз съм кандидат за кмет на √≈–Ѕ. ¬ћ–ќ подкреп€т мо€та кандидатура, за което им благодар€. √≈–Ѕ и ¬ћ–ќ са коалиционни партньори на национално ниво. Ѕеше естествено да обединим усили€ и тук, защото ћездра тр€бва да се промени, за да бъде извадена от засто€. ”правлението на левите в лицето на Ѕ—ѕ и на јЅ¬ през последните 25 г. днес изправ€ града ни пред неуредици, отдавна забравени в градовете, ръководени от √≈–Ѕ. Ѕезработицата и инфреаструктура, в това число и водоснабд€ването, все още са огромен проблем за ћездра. Ќа фона на повечето съпоставими с ћездра градове в Ѕългари€, които са в период на бурен прогрес и развитие, ние изглеждаме като изоставащи€ ученик. — това не мога да се примир€, това искам да промен€! »скам да спестим по 1000 км. седмично на активните мездринчани, като им осигурим възможност за работа в града, в който живе€т. Ќе искам градът ни да се обезлюд€ва, а тези, които сме останали, да не получаваме най-добрите услови€ за живот. Ќека да вземем за пример ¬раца, —офи€, Ѕургас, ѕловдив – това са градове, управ€вани от √≈–Ѕ. »скам техни€ прогрес да го постигна тук, в ћездра. »скам да можем да обединим усили€та на националното и местното управление и да превърнем ћездра в добро м€сто за живеене. «а целта обаче всички тр€бва да гледаме в една посока. “ова е възможно очевидно само и единствено след пром€на на модела на управление в нашата община.

Ѕезработицата в общината е широко дискутирана тема.  ак ще убедите своите избиратели, че съществуват реални възможности за професионална реализаци€ и по-висок стандарт на живот в родни€ им град?

Ћипсата на услови€ за професионална реализаци€ в общината не е просто широко дискутирана тема. Ѕезработицата е проблем на местното управление от дълги години. ѕо официални данни повече от 630 души са напуснали община ћездра само през изминалата година. “ова е равнозначно на бро€ жители в селата  рета, Ћюти дол, ќчин дол и √орна Ѕешовица, взети заедно. –егистрираните през месец август безработни в бюрото по труда са 650 души. јко по-лесно ще го запомните, това се равн€ва на бро€ жители в селата Ѕоденец или »гнатица. 

¬ ћездра има качествени кадри. ѕознавам много от т€х лично. Ќо сутрин те се отправ€ към други градове в търсене на работа. «а да ги задържим тук, те тр€бва да имат работа. ј това може да се случи като приложим добрите практики и работещите модели на общините, управл€вани от √≈–Ѕ. —тава дума за разработване на инвестиционни проекти и повишаване на инвестиционната привлекателност на общината, стимулиране на малки€ и средни€ бизнес, намал€ване на бюрократичната тежест, общинските такси и оптимизиране на административната структура в общината, участи€ в европейските програми за увеличаване на трудовата заетост.

¬еро€тно ¬ашите основни опоненти в предизборната кампани€ ще предложат подобни мерки за справ€не с безработицата и възраждането на местната икономика. ѕрактиката показва, че програмите за управление не се различават съществено една от друга. —ега е времето за обещани€ и политическо говорене.

ћоите основни опоненти в предизборната кампани€ са част от управлението на общината през последните 25 години. –езултатите са видими за всички – община ћездра е в будна кома. ¬ инвестиционната програма на насто€щи€ кмет г-н —ъбков е записано, че силните страни и възможностите, които предлага общината на бъдещите инвеститори, са: благопри€тно географско положение, благопри€тни климатични услови€, свободен общински сграден фонд и наличие на ∆ѕ връзки със —офи€, ¬арна и ¬идин. “ова ли, г-н —ъбков, направихте за развитието на бизнеса в община ћездра през последните 4 години като кмет и още н€колко мандата като заместник кмет?!

ј ¬ие как си представ€те ћездра през 2023 г., ако получите доверието на съгражданите си и бъдете избран за кмет?

—тремежът ми е да върнем младите хора в ћездра и да превърнем общината в по-привлекателно м€сто за живот, работа, инвестиции и отдих. ƒа бъдем модел за управление, основано на споделени обществени ценности, доверие и диалогичност. ƒа предложим на нашите деца качествено образование, трудова заетост в дух на предприемачество и иновативност.

 

«а ћирослав «ахариев гласувайте с номер 43 на изборите на 27 октомври! 

 упуването и продаването на гласове е  престъпление!
2019-09-27 14:53:28