ВМРО и НФСБ се споразумяха за общо явяване на изборите във Враца

ВМРО и НФСБ се споразумяха за общо явяване на изборите във Враца

Патриотичната коалиция от Парламента ще се  реализира и на местните избори във Враца, след като ВМРО и НФСБ се споразумяха за общо явяване. Споразумението беше подписано от общинските председатели на двете партии Красимир Богданов и д-р Цветан Петров. Освен подкрепата на НФСБ за кандидатурата на Красимир Богданов за кмет на община Враца, общата листа за общински съветници и кметове на кметства, отчитайки реалното състояние на Община Враца, като съставна част от Северозападна България – най-бедния регион в Европейския съюз, двете патриотични организации се обединяват около следните принципи - да отговорят на очакванията на гражданите на община Враца за стабилно, ефикасно и ефективно управление, което работи в техен интерес. Община Враца – сътрудник, а не пречка за осъществяване проектите на гражданите. Откритост и прозрачност в управлението – община, отворена към хората. Да върнем Враца на врачани! Решаването на важните икономически, демографски и социални проблеми на община Враца, водещи до миграция и постоянен отлив на граждани на общината към други градове и държави. Провеждане на политики за осигуряване на ефективно, качествено и достъпно здравеопазване. Осигуряване на условия за пълноценно развитие и реализация на хората с увреждания. Нуждата от повече гаранции за сигурността за живота, здравето и имуществото на жителите на община Враца, премахването на гетоизираните квартали в гр. Враца и селата, източник на престъпност, замърсяване и нарушаване на обществения ред. Поставянето началото на дългосрочна политика за насърчаването на местния бизнес, и приоритетно отношение към местните фирми. Ревизия на досега действащите договори.       Ефективно управление на Общинските предприятия. Превръщането на Враца в конкурентна туристическа дестинация, чрез осигуряване на повече инвестиции в инфраструктурата на туристическите обекти, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство и природните забележителности и др.
2019-09-17 11:28:20