В обновени училища и градини започна учебната година в Лом

В обновени училища и градини започна учебната година в Лом

В четири обновени учебни заведения деца и учители посрещнаха първия учебен ден в Лом. Основно ремонтирани и обзаведени са СУ „Отец Паисий“, СУ „Димитър Маринов“, ДГ №1 „Снежанка“ и I ОУ „Никола Първанов“, в което остават довършителни работи.

 „Радвам се, че сбъдваме мечтите си – децата на Лом да учат и се възпитават в модерни училища и детски градини. Беше ни много трудно, но успяваме. Изказвам огромна благодарност на учителите и на родителите, че проявиха разбиране и търпение, но и бяха съпричастни с нас. Защото всички ние имаме една отговорна мисия, заедно да се грижим за нашите деца и да изградим едни достойни личности. Нека новата учебна година да е като днешния ден слънчева, цветна, усмихната и вълнуваща! На добър час!“ – каза кметът Пенка Пенкова в едно от СУ „Отец Паисий“.

В сградата на I OУ „Никола Първанов“ започват новата учебна година и учениците и учителите от  ПГ „Найден Геров“. В сградата на гимназията започва основен ремонт, както и на целия двор, в който ще бъдат изградени нови спортни игрища и съоръжения. Продължава ремонтът и на II ОУ „Константин Фотинов“. Община Лом е обявила процедура за избор на изпълнител на СМР за основен ремонт и оборудване на ДГ №7 „Калинка“.

Ремонтите и оборудването на училищата и детските градини по проекта на Община Лом „Модернизирана образователна инфрасттруктура в град Лом“ са на обща стойност 11,7 млн. лв., които са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Крайният срок за изпълнение на проекта е 5 април 2020 г.


сн.1
сн.2
сн.3


2019-09-16 16:43:11