Започва актуализация на земеделските терени

Започва актуализация на земеделските терени

Цялостно обновяване ще бъде извършено на цифровата орто-фото карта. Това ще стане факт в цялата област Монтана чрез самолетно заснемане. Предстои да бъдат извършени 284 теренни проверки на физически блокове в 23 землища, находящи се в общините Берковица и Вършец.

Списъците с физическите блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация, която е от значение за провеждането на проверките са налични на интернет-страницата на Областна дирекция "Земеделие" - Монтана и в общинските служби по земеделие.

 
2019-09-02 14:50:07