Никой не иска да ръководи Кожния център във Враца

Никой не иска да ръководи Кожния център във Враца

С две седмици е удължен срокът на обявения конкурс за управител на Центъра за кожно-венерически заболявания във Враца. Причината за това, че в едномесечния срок нито един кандидат не е подал документите си за участие в процедурата. До обявяване на конкурс се стигна след като досегашния шеф д-р Кети Ценова бе назначена за директор на Регионалната здравна инспекция.

Минималните изисквания към кандидатите са да бъдат пълнолетни дееспособни лица, да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика. Отделно от това мераклиите за поста трябва да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист, да не са осъждани и да имат минимум 3 години управленски опит.

Конкурсът ще се проведе на два етапа - оценяване на представената от кандидата Програма за развитието и дейността на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД  и събеседване.
2019-07-23 13:24:08