Враца участва в процедура за Етикет за иновации и добро управление

Враца участва в процедура за Етикет за иновации и добро управление

Местната администрация участва в третата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Враца бе домакин на партньорско посещение, в рамките на което бе представен SWOT анализ на Общината по отношение на показателите „Откритост и прозрачност“ и „Иновации и отвореност за промени“.

На работната среща, служители на местната администрация, съвместно с независимите експерти – Петя Донова и арх. Белин Моллов обсъдиха начините за осъществяване на по-ефективно управление в местната власт.

Партньорското посещение бе част от проекта „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“ на регионалното министерство. Основната цел на Стратегията е да мобилизира действията от страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че да бъдат поставени и прилагани високи стандарти за добро демократично местно управление.

За реализирането й е предвидено изпълнение на инициативата за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета). По този начин ще бъдат насърчени усилията на местните власти да провеждат все по-ефективни местни политики, включвайки гражданите в процеса на вземане на решения и изграждане на силно и жизнено местно самоуправление.

 

 
2019-06-12 09:37:06