Села и квартали забравят за лунния пейзаж

Села и квартали забравят за лунния пейзаж

След подобряване на метеорологичните условия, ще започне асфалтирането на пътната инфраструктура във Враца и населените места от общината. Предвидените средства са в размер на близо 1 милион лева. Финансовият ресурс е осигурен с Постановление на Министерски съвет.

В града ще бъдат напълно обновени улици в изключително тежко състояние с множество компрометирани участъци. Пътните отсечки, които ще дочакат нов асфал, са „Цар Обединител“, „Константин Фотинов“, „Андрей Цветков“ и „Иван Срацимир“ – до блок №38 в ж.к. „Дъбника“. Ремонтните работи ще бъдат реализирани от местната фирма „Гарант – 90 – Цонев и СИЕ“ ООД.

На проведена среща с жители в ж.к. „Река Лева“ бе взето решение за възстановяване на междублоковото пространство. Към момента е обявена процедура за избор на изпълнител за асфалтиране в района на ул. Остри връх, бул. „Христо Ботев“ и ул. Река Лева, както и за терен на улица "Околчица". Стойността на поръчката е в размер на 20 000 лева.

В населените места от общината ще бъдат реализирани-строително ремонтни дейности на пътната инфраструктура в селата Девене, Чирен, Тишевица, Косталево, Власатица, Мраморен, Оходен, Паволче, Лютаджик, Мало Пещене и Нефела. Извън средствата, осигурени от Министерски съвет, пътните участъци в селата ще бъдат обновявани и със средства от бюджета на Община Враца. Фирмата-изпълнител на дейностите е „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М“ АД – град Монтана.

За четвъртокласната пътна мрежа са предвидени още близо 400 000 лева. Проведена е обществена поръчка и е избран за изпълнител на строително-ремонтните дейности – отново „Гарант – 90 – Цонев и сие“ ООД.  Ще бъдат асфалтирани пътят до село Згориград /Враца – Леденика – Згориград/, трасето до село Челопек /граница на община Враца – Мездра/, както и пътната отсечка между селата Мраморен и Голямо Пещене. Строително-ремонтни дейности по четвъртокласната мрежа са предвидени и на пътя до село Лиляче /Враца – Криводол – Лиляче/, съобщиха от Община Враца. 

 
2019-06-07 14:05:31