Патронен празник отбеляза библиотеката в Малорад

Патронен празник отбеляза библиотеката в Малорад

Патронен празник отбеляза библиотека „Христо Ботев“ в Малорад. Гости на тържеството бяха: кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова, директорът на ЦПЛР „Маша Белмустакова“ и жители на Малорад. Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова прочете поздравителен адрес, в него отбеляза : „….Достолепието на един от ценните културни институти в село Малорад се разкрива  и утвърждава през десетилетията, в които библиотеката съхранява националната памет и разпалва огъня на просвещението. Институция на духовността, хуманитарано мислене  и знание от първите дни на своето съществуване  до днес. Без съмнение и съвременното ни общество намира духовна опора и заряд в съкровищата на словото, чийто блясък и мъдрост националната библиотека пази и пренася през годините.

Нека в днешния тържествен ден отдадем заслуженото признание и уважение на създателите на този храм и духа на техните достойни последователи.

Пожелавам ви все така да изпълнявате ролята на  просветители и деятели на културното дело в община Борован.…“.

 Кратък филм подготвен от служителите в библиотеката разказа  за живота и делото на Христо Ботев, след което празникът продължи с литературно- музикална програма, в която взеха участие учениците от Основно училище „Отец Паисий“ село Борован и Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий" село Малорад,  както и самодейци от читалище „Просвета-1919“. Грамота за най-добър читател на 2018 година получи Николина Сивчева.

 
2019-06-07 13:19:54