„Камибо” оттегли жалбата си срещу екоинспекцията

„Камибо” оттегли жалбата си срещу екоинспекцията

Фирма „Камибо” няма да обжалва наложената глоба от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите във Враца, която е в размер на 20 хил. лв. Дружеството е санкционирано заради неизпълнение на предписанията за съхраняването на сероводород на територията на бившия завод „Химко”. На 23 май тази година управителят на „Камибо” Димитър Иванов е депозирал в Районния съд в града под Околчица молба за прекратяване на наказателното производство. Заради жалба на същата фирма от правораздавателната институция преди няколко седмици бяха разпределили делото. Първото заседание бе насрочено за 4 юни.

На територията на бившия завод "Химко" във Враца се съхраняват 110 тона серовъглерод. Химичното вещество е разположено в резервоари, потопени във водни басейни. Вместо да бъде унищожен се съхранява от години. Всяка година трябва да се прави профилактика на резервоарите. Повече от 15 години това не се случва. Фирмата, която стопанисва серовъглерода е "Камибо" ООД. Според Търговския регистър тя е собственост на депутата Станислав Попов (ГЕРБ) от 2016 г. Когато купува фирмата, тя е притежание на българско физическо лице и офшорна компания.

 
2019-05-29 15:54:56