Монбат дари 448 батерии за фотоволтаичен парк в Атонския манастир

Монбат дари 448 батерии за фотоволтаичен парк в Атонския манастир

На 5 май бе откриването на иновативната централа, изградена от 360 панела, всеки от които генерира по 270W. Общата инсталирана мощност от 100kW гарантира покритие за нарастващото потребление на манастира и прилежащите към него сгради.

Основната цел на съоръжението е да трансформира изцяло съществуващата в момента енергийна концепция в района, където не съществува външна електрическа мрежа, както и да подобри качеството на живот на монасите и гостите на манастира. Благоприятното географско разположение, характерно със силно слънчево греене, прави фотоволтаичните решения правилния избор за алтернатива на досегашното непрекъснато захранване от дизел генератор. Модерната технология ще освободи монасите от съпътстващите разходи за закупуване на гориво, от ангажимента за непрекъснато зареждане и ще осигури безшумен и щадящ околната среда добив на енергия.

По време на откриването на фотоволтаичния парк Атанас Бобоков – председател на Борда на директорите и Главен изпълнителен директор на Монбат АД, каза: „За мен и екипа на Монбат е чест да допринесем за реализирането на тази устойчива, икономична и удобна за монасите централа за добив на електроенергия. С участието си в този проект, ние затвърждаваме подкрепата и ангажираността си към съхраняването на българската духовност и християнската вяра, които са в основата на нашите традиции и морал. Стараейки се да зареждаме бъдещето, за нас е удоволствие да предоставим акумулаторните си решения като мост между традициите и съвремието“.

 

Акумулторните батерии на Монбат са разположени в специализирани контейнери с климатик, които поддържат оптимална работна температура. Компанията предоставя огранизационно и логистично съдействие, както и участието на инженерния си екип в проектирането и изграждането на парка.

 

Със завършването на едногодишния строеж на централата, монтираните панели осигуряват 100 kW фотоволтаична мощност, 120 kW пикова мощност на инверторите, 2400 А номинален ток на контролерите, 1 MWh капацитет на батерийна група. Този капацитет е достатъчен да захрани потреблението на двадесет домакинства или шест етажна кооперация. В случай на свръх потребление, манастирът ще ползва батериен резерв, който се включва автоматично, както и генератор с мощност 155kVA.

 

Участието на Монбат в споделената инвестиция от 200 000 лева между компанията и манастирската управа е част от множеството социални каузи и кампании за опазване на културното наследство на България, с които се ангажира дружеството. Корпоративната култура е основана на традиционните добродетели - уважение, вяра и отговорност за намеренията и действията.


сн.1


2019-05-08 08:33:20