Здравната каса черпи за рожден ден

Здравната каса черпи за рожден ден

Районната здравно-осигурителна каса във Враца отвори днес вратите си. Поводът е 20 години от създаването й. Рожденият ден на институцията беше на 14 април, когато през 1999 г. е създадена във Враца. Тя е деветата по реда на учредяване в структурата на НЗОК.

Основната цел на РЗОК е да осигури свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности. Също така цели и да предостави свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса. Това обяви директорът на РЗОК Светозар Симеонов.

„В началото на здравната реформа екипът на институцията се състои едва от петима души. Тези служители и до днес работят в здравната каса. В момента общият брой на служителите там е 57 човека“, сподели Симеонов.

Според Светозар Симеонов, по време на 20-годишната си практика касата е прекратила 3-4 договора заради неспазване на договорните отношения, като санкциите са засягали частично нарушителите.


1
2


2019-04-18 14:30:55