Здравната каса отваря вратите си

Здравната каса отваря вратите си

Ден на отворени врати организира Районната здравноосигурителна каса във Враца. Той ще се проведе на 18 април от 9.30 до 12 часа. Поводът за проявата е 20-годишнината на институцията. Поканени са всички граждани да се запознаят с дейността и работния процес на Здравната каса.

РЗОК-Враца е създадена на 14 април 1999 г. Тя е деветата в реда по учредяване структура на НЗОК в страната. Това става със заповед на тогавашния директор на НЗОК д-р Илко Семерджиев. Основна цел на институцията е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса. Първият директор на РЗОК-Враца е д-р Александър Семков. От създаването досега РЗОК-Враца има общо петима директори. Настоящият директор Светозар Симеонов заема поста от 2008 г. Зам.-директор на институцията е д-р Елза Йорданова. В началото на здравната реформа екипът на Касата се състои едва от петима души. Тези служители и до днес работят в здравната каса. В момента общия брой на заетите е 57.

Първоначално РЗОК-Враца започва своята дейност в офис, предоставен от администрацията на Природен парк „Врачански балкан“, в една от емблематичните сгради във Враца – Ловния дом. Следва преместване в сградата на бившата Партийна школа, а после в помещенията на несъществуващата Тексимбанк на площад „Христо Ботев“ във Враца. В началото на 2001 г. РЗОК-Враца се настанява в собствена сграда, изцяло ремонтирана за нуждите на РЗОК. Това е бившият Дом на учителя.

 
2019-04-11 09:59:57