Четирима искат да са финансов контрольор на община Враца

Четирима искат да са финансов контрольор на община Враца

Общо четирима са кандидатите за финансов контрольор на община Враца. След преглеждане на представените от тях документи специална комисия към кметския екип е допуснала всички участници в надпреварата до следващия етап – решаване на тест. Той ще се проведе на 11 април в заседателната зала на общинската администрация. Същия ден, издържалите втория етап от конкурса ще се явят на интервю, съобщиха от кметския екип.

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол по законосъобразност на решенията/действията, свързани с поемане на задължения и извършване на разход от страна на общината в т.ч.: даване на становище по постъпили предложения за сключване на договори от страна на общината и др.

Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността е 605 лв.
2019-04-02 10:14:05