Община Враца взе имот ползван от военните

Община Враца взе имот ползван от военните

Безсрочно и възмездно ограничено вещно право – право на прокарване в полза на община Враца е учредено върху поземлен имот – публична държавна собственост, който до момента се е ползвал от Министерството на отбраната. Това стана факт с решение на Министерски съвет. По този начин се дава възможност на общината да реализира проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца“. Стойността на учреденото право за поземлен имот е 26 354.16 лв.

 
2019-03-13 13:22:02