Ясно е кой ще овладява популацията на кучета във Враца

Ясно е кой ще овладява популацията на кучета във Враца

Избран е изпълнителят за овладяване на популацията на безстопанствените животни през тази година във Враца. Дейностите ще бъдат извършени от „Ветеринарни практики 3Д” от Момин проход. Дружеството бе и единствен кандидат в обявената от кметския екип обществена поръчка. Сумата, която е предвидила общинската администрация в града е 75 хил. лв. без ДДС.

Приблизителният брой кучета, които се предвижда да бъдат залавяни и манипулирани е 700. Целта на дейностите е намаляването на странстващите четириноги, гарантиране сигурността и здравето на населението, хуманното отношение към животните и популяризиране на мерки за защитата им.

 

 
2019-02-27 14:58:05