¬ладислава Ћакова, зам.-председател на ќб—-¬раца: »нфраструктурата остава основен проблем на ¬раца

¬ладислава Ћакова, зам.-председател на ќб—-¬раца: »нфраструктурата остава основен проблем на ¬раца

¬ладислава Ћакова е магистър по икономика. “€ е директор на „«ƒ ≈вроинс” јƒ, агенци€ ¬раца 2. «аместник председател е на ќбщински€ съвет във ¬раца в мандат 2015 – 2019 и 2003 – 2007. ¬ладислава Ћакова е областен председател на ƒ—Ѕ – ¬раца. —емейна, с две деца.

 

√-жо Ћакова, как оцен€вате работата на общински€ съвет във ¬раца, откакто сте съветник?

¬с€ка година редовно се внас€т докладни, в които се отчита работата на ќбщински съвет - ¬раца. “ова са всички взети решени€. ¬инаги тр€бва да се желае повече, но като ц€ло категорично см€там, че работата съвета е много добра. ѕо изключително важни теми за гражданите на ¬раца се е постигал консенсус, независимо от различната политическа принадлежност на общинските съветници. «а пример ще дам взетото решение за продажба на терена в ж.к. „—ениче” на германски€ инвеститор,  ћƒ ≈лектроник за постро€ване на завод. “ова бе важна крачка за местната икономика.

 акви приоритети си постав€те във ¬ашата дейност? ”сп€вате ли да постигнете целите си?

“ова, към което съм се стрем€ла през времето, в което съм общински съветник, е свързано с изпълнение на всички права и задължени€, които законът е определил: участие в заседани€та на ќбщински съвет, в посто€нните комисии към него и отлична подготовка за т€х по всички теми, предвиждани за обсъждане. Ќо най-важни€т ми приеритет е посто€нна връзка с гражданите на ¬раца и работа в т€хна полза. “ова е нашата рол€. ƒа представл€ваме и да се ръководим от мнени€та, предложени€та и споделените от т€х проблеми.

ѕознавайки от една страна мнението на хората, а от друга - законовите ни правомощи€ като техни представители, ние имаме свободата последователно да се стремим чрез участието ни в общински€ съвет да вземаме най-конструктивни решени€. Ќ€ма решение, което да съм взела без наличие на аргументи или информаци€. Ћично съм участвала в много дарителски кампании в читалища, пенсионерски клубове, пълномощничества, лекарски кабинети в села, обществени дарителски кампании и други.

—м€тате ли, че усп€вате да привлечете врачани на сво€ страна с идеите си?

ƒоверие не се печели лесно. “ова е във вс€ка дейност - служебна, при€телска, обществена. Ќо, когато има последователност, зачитане мнението на хората, търпение, честност и откритост в работата, в€рвам, че това н€ма как да остане незабел€зано от т€х. » на въпроса, конкретно: да, категорично има не малко хора от нашата община, с които имаме изградено взаимно доверие.

 ои са най-сериозните проблеми на града, които се нужда€т от спешно решаване?

¬идно е, че години наред основен проблем бе инфраструктурата във ¬раца. “ой все още е основен за гражданите. ¬ последните 1-2 години се сложи старт за решаването му. ѕрез насто€щата година това също е основен приоритет.

ƒруг важен проблем, е стари€т автопарк на „“ролейбусен транспорт-¬раца” ≈ќќƒ. –азбира се, има какво да се желае при справ€не с други проблеми: бездомните кучета,  местата за паркиране (особено в жилищните комплекс),  състо€нието на гробищните паркове, подобр€ване на съществуващи детски площадки и обособ€ване на нови и т.н.

 акво е мнението ¬и за Ѕюджет 2019? «а какво ще стигне и за какво - не?

Ѕюджет 2019 на ќбщина ¬раца е най-гол€м като сума от всички предходни. “ой е балансиран. ќбезпечени са всички дейности, които законодателно са определени: образование, култура, социални дейности, спорт, младежки дейности, ремонти и т.н. Ќо факт е, че никога един бюджет не стига, за да се решат всички съществуващи проблеми, да се реализират всички идеи. «а това и ние с г-н √еорги √енов предложихме от името на ќбединение „ƒемократична Ѕългари€”, ƒ—Ѕ и граждани дейност за подобр€ване инфраструктурата в квартали, в които т€ е в лошо състо€ние от десетки години: кв. 72 (междублоково пространство, спортна площадка и осветление); ж.к. „ћеталург” /—тари€ пазар/ - довършване на парк, ремонт на спортна и обособ€ване на детска площадка, ремонт на ƒетска градина „ƒетска вселена”и улици; завършване на ул. „¬енец”, премахване на незаконни и опасни постройки и неизползваеми инфраструктурни елементи и др.

ѕрестижно и полезно ли е да си общински съветник?

»зключително отговорно е! “р€бва посто€нно да се работи, за да се запази доверието на хората. јз го въприемам единствено като задължение.

 ак оцен€вате начина, по който се управл€ват общинските дружества?  ъде има най-сериозни дефицити?  ачествен ли е контрола върху дейността им?

¬същност, има едно работещо общинско дружество: „“ролейбусен транспорт-¬раца” ≈ќќƒ, както и диспансерите, които са 100% общински.  ъм насто€щи€ момент, всички те -  ќ÷ - ¬раца ≈ќќƒ, —ЅјЋѕ‘« - ¬раца ≈ќќƒ - ¬раца , ÷ѕ« - ¬раца ≈ќќƒ, ÷ ¬« - ¬–ј÷ј ≈ќќƒ, се управл€ват много добре. “ова показват не само финансовите им резултати, но и мнението на пациентите. Ќе съм срещала досега публично споделено негативно отношение към работата на лекарите и останали€ медицински и немедицински персонал в т€х. ѕо отношение на „“ролейбусен транспорт-¬раца” ≈ќќƒ - предстои гол€ма пром€на. “€ не е предизвикана само от избора на нови€ управител, на когото гласувахме доверие, но и след закупуването на нови автобуси и подм€на на тролейбуси, в€рвам, че ще бъде постигната една качествена услуга, ко€то врачани заслужават.

ѕо отношение на общинските предпри€ти€, те изц€ло са под контрола и отговорността на кмета на община ¬раца. —игурна съм, че той постав€ към т€х високи изисквани€, както към директорите, така и към ц€лостната им дейност, така че услугите, които предостав€т на врачани, да са качествени.

ясни ли са кандидатите на ќбединение „ƒемократична Ѕългар舓 за предсто€щите избори за ≈вропарламент?

ƒа. ќт страна на ƒ—Ѕ е номиниран за водещ кандидат доц. —ветослав ћалинов, който е насто€щ евродепутат. ѕо отношение на „ƒа, Ѕългар舓, също има направени номиниции чрез един съвременен начин на гласуване - мобилно приложение. ¬одещи€т им кандидат, излъчен чрез този предварителен избор, е —тефан “афров. ѕарти€та на «елените също имат свои номинации. ќбщата листа на ќбединение „ƒемократична Ѕългари€”, ще бъде утвърдена от националните ръководства на партиите. –азбира се, вод€т се разговори и с останали партии вд€сно, за общо €в€ване на предсто€щите евроизбори.

Ќа какви послани€ ще заложат демократите и какви резултати ще гон€т?

≈вроизборите са национални избори. ќсновните приоритети, както и послани€та, ще бъдат определени от националните ръководства на обединението и кандидатите за евродепутати.  ÷елите са за разшир€ване на вли€нието ни.

√отова ли е стратеги€та ¬и за местни€ вот наесен?

ѕодготовката за местни избори започва, веднага след кра€ на предходните. ¬ тази връзка, последователно с дейността ни сме работили за оправдаване на доверието, което сме получили и за неговото разшир€ване.  онкретна стратеги€ обаче за местни€ вот наесен предстои да се изгради.
2019-02-27 09:22:31