Търсят средства за изграждането на нов гробищен парк в Лом

Търсят средства за изграждането на нов гробищен парк в Лом

Стабилен и балансиран общински бюджет, без увеличение на местните данъци и такси, ремонти на улици и общински пътища, водопроводна мрежа, спортна зала, образователни и социални заведения, това са приоритетите ни за 2019 г., обяви кметът на Лом Пенка Пенкова по време на публичния отчет за свършеното и несвършеното през миналата година. По думите й нерешени остават проблемите с бездомните кучета, състоянието на гробищния парк и изграждането на нов, липсата на пречиствателна станция и невъзможност за изграждането на канализация, неизползваемия стадион, трагичното състояние на автобусните спирки. Това бяха и най-често задаваните въпроси от гражданите по време на отчета, както и във фейсбук.

„Само за ремонти на градски улици сме предвидили 3 милиона, до месец ще започне и ремонтът на общинските пътища Лом-Замфир, Лом-Трайково, Сталийска махала - „Багачина“. Продължава и работата по улица „Софийска“, както и доизграждането на напорния водопровод край Добри дол, за което са предвидени 2 700 000 лв.“ – каза Пенкова. Тя отчете много добри постижения в сферата на социалните дейности и услуги и че Лом е сред най-добрите общини в предоставянето на социални услуги.

През 2019 г. предстои и реконструкция на междублоковото пространство в ЖК „Зорница“. Специално внимание е отделено и на селата от общината. В Сталийска махала, Ковачица, Трайково и Замфир ще се обновят площади и зелени площи. Предвиден е и ремонт на читалищата в Трайково и Сталийска махала.

Общината ще обяви програма с мерки за ограничаване на популацията на бездомните кучета. За изграждането на нов гробищен парк е определен терен и се изработва парцеларен план, търсят се и източници на финансиране. Пенкова  призова за по-голяма активност по програмата „Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ- Лом, която има финансов ресурс от 7 353 823 лева за периода 2019-2023 г. С проекти могат да кандидатстват малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и институции, регистрирани и действащи само на територията на община Лом.
2019-02-22 10:07:56