Ясно е кой иска да овладява популацията на кучета във Враца

Ясно е кой иска да овладява популацията на кучета във Враца

Само една фирма е поискала да изпълнява дейностите за овладяване на популацията на безстопанствените животни в града през 2019 година. В обявената от кметския екип обществена поръчка документите си е подало дружеството „Ветеринарни практики 3Д”- Момин проход. Днес в общинската администрация специална комисия с председател Полина Христова отвори офертата на кандидата, който трябва да се погрижи за проблема с бездомните четириноги.  

Приблизителният брой кучета, които се предвижда да бъдат залавяни и манипулирани, е 700, пише в обявлението на процедурата. За нейни основни цели се сочат  намаляването на странстващите четириноги, гарантиране сигурността и здравето на населението, хуманното отношение към животните и популяризиране на мерки за защитата им.

За да бъде одобрена, фирмата кандидат в публичния конкурс трябва да разполага с доказани експерти и техника за адекватно справяне със задачите. Задължително е да е налице лиценз за превоз на животни в специализирани автомобили с обособени мобилни клетки. Във фирмата трябва да има ветеринарен лекар с поне 3 години професионален опит, „ловец на кучета“ (лекар и ветеринарен техник, вписан в регистрите към агенцията за безопасност на храните отново с 3-годишна практика). Важно е кандидатите да имат и пистолет с дистанционно упояване от поне 40 метра отстояние, както и медицинско заведение за животни, където да се правят манипулациите на кучетата.

Припомняме, че освен мерки за овладяване на популацията на бездомните кучета, тази година местната управа предвижда в проектобюджета си средства за построяване на общински приют.


1


2019-02-19 11:15:42