Предоставят училищен салон на спортен клуб

Предоставят училищен салон на спортен клуб

Физкултурният салон на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца да бъде предоставена за безвъзмездно ползване на баскетболен клуб „Ботев 2012”. Това предложение е внесъл в Общинския съвет градоначалникът Калин Каменов. Поводът за изготвената докладна е постъпилата молба от председателят на спортния клуб Ивайло Стефанов за безвъзмездното предоставяне на обекта за тренировъчна дейност на 110 трениращи към момента деца и възрастни. Физкултурният салон е вписан в регистъра на спортните обекти към Министерството на младежта и спорта и е част от сграда с идентификатор 12259.1021.367.1 по Кадастралната карта на гр. Враца. Сградата е на два етажа и е построена в имот, публична общинска собственост. Последният имот е предоставен за безвъзмездно управления на Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство в града през 2012 г. с решение на Общинския съвет.

Физкултурният салон се използва за осъществяване на учебни занятия на учениците и провеждане на спортни мероприятия. През 2014 г., със съдействието на баскетболен клуб „БОТЕВ – 2012“ – Враца и Министерството на младежта и спорта, същата е изцяло ремонтирана и оборудвана с баскетболни кошове и хандбални врати. Баскетболният клуб, бенефициент по проекта желае да ползва регламентирано физкултурния салон на училището в извънучебно време, без това да пречи на учебния процес. Своето съгласие за ползването на спортния обект от клуба е дал и директорът на учебното заведение. Според Румяна Петрова това може да става в извънучебно време, като по този начин няма да се пречи на протичането на нормалния учебен процес. Ползвателите на обекта пък трябва да възстановяват текущите разходи за консумативи.

Физкултурният салон да бъде представен за безвъзмездно ползване на баскетболния клуб „Ботев 2012” за срок от 3 години, пише още в докладната си до местния парламент врачанският градоначалник Калин Каменов. 
2019-02-18 15:06:05