Дават старт на екологичен форум

Дават старт на екологичен форум

Национален форум на екологична тематика „Моето зелено бъдеще” организират Дирекция Природен парк „Врачански Балкан”, младежка група „Неформални видри“, ученици от 12 клас на Националната природо-математическа гимназия и Звено младежки дейности към община Враца. За участие във форума ще бъдат допускани творби на ученици между VIII. – XII. клас в две категории – писмени разработки (есета, стихотворения и разкази) и визуални разработки (снимки, комикси и рисунки).

Крайният срок за изпращане на творбите е 6 март тази година. Отличените ученици ще бъдат наградени и поканени за участие във форума и ще могат да представят на своите идеи както и ще бъдат включвани в дискусии в рамките на двата дни в гр. Враца (08-09.06.2019г.)

Целите на проекта са свързани с провокиране на интереса на учениците към актуалните екологични проблеми, активното гражданско поведение и отговорността при опазването на околната среда и биологичното разнообразие. В инициативата могат да се включат ученици, от цялата страна, които трябва да изпратят творбите на my.green.contest@gmail.com.
2019-02-08 13:06:00