Ремонти на улици, ВиК-мрежа и образование са бюджетните приоритети в Лом

Ремонти на улици, ВиК-мрежа и образование са бюджетните приоритети в Лом

 Ремонт на улици и общински пътища, водопроводна мрежа, спортна зала, образователни и социални заведения, това са приоритетите в бюджета на Община Лом за 2019 г., който бе приет от Общинския съвет.

По предложение на кмета Пенка Пенкова съветниците приеха и най-ниските размери и коригиращи коефициенти при определяне на данъка върху превозните средства. В новия бюджет местните данъци и такси няма да се увеличават.

Само за капиталови разходи  - ремонти на улици, ВиК-мрежата, социална и спортна инфраструктура, са предвидени 4 732 952 лв., без средствата по европейски и национални програми от 20 млн. лв.

Най-много средства в новия бюджет са предвидени за образование 13 120 182 лв., като близо 9 милиона от тази сума се предоставя от държавния бюджет. Бюджетът за социалните дейности пък е в размер на  близо 3 милиона лева.

Общата рамка на бюджета е 29 944 244 лева. „Бюджетът на Община Лом за 2019 г. е стабилен и балансиран, с рекордна макрорамка от близо 30 милиона лева. Без да увеличавме размера на местните данъци и такси за жителите на общината, осигурихме добро финансиране за инфраструктурни проекти, образование, социални и спортни дейности“, каза кметът Пенка Пенкова.

 

 

 

 
2019-02-03 10:21:57