Училище става хоспис за стари хора

Училище става хоспис за стари хора

Закритото начално училище „Христо Ботев” във врачанското село Горно Пещене да се превърне в хоспис за стари хора. Тази идея обяви днес по време на редовното заседание на Общинския съвет кметът Калин Каменов. Учебното заведение е закрито през 2008 година със заповед на министъра на образованието и науката. Причината е намаляване на броя на децата, което е довело до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум. След закриването на школото сградата е предоставена на кметството за стопанисване. До момента обаче не е възникнала обществена необходимост от използването й за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности. Поради неизползването на имота от 10 години сградата е започнала да се руши. Покривът е подал, а оградата на училището е рухнала. По този начин обектът е потенциално опасен за преминаващите автомобили и пешеходци, категоричен е кметът Калин Каменов.

По време на днешното заседание на Общинския съвет имотът бе актуван от публична в частна общинска собственост. Очаква се инвеститор да поеме ремонтите на сградата.

 

 

 
2019-01-29 13:56:24