Приеха единодушно бюджет от 16.5 млн. лв. в Берковица

Приеха единодушно бюджет от 16.5 млн. лв. в Берковица

Единодушно с 20 гласа "за" бе приет бюжетът на община Берковица за 2019 г. на днешното заседание на ОбС в града. Той е в в размер на 16 529 596 лева, който подчерта инж. Милчо Доцов и тази година ще е силно социално ориентиран, балансиран, справедлив, публичен и прозрачен.

В него има ръст от 11,3 % или 1 680 000 лева спрямо 2018 г. За поредна година общината не предвижда увеличение на размера на местните данъци и такси, наеми и такса битови отпадъци. Със собствени средства общината финансира социалната си програма. В изпълнение на мандатната програма на кмета се увеличават средствата за спортните клубове от 100 хил. на 120 хил., като увеличението ще бъде насочено към детско-юношеския спорт, за социално подпомагане от 25 хил. на 30 хил., от 300 на 350 лв. за всяко новородено, за пенсионерските клубове увеличението е от 31 хил. на 37 хил. лв. За спортни и културни мероприятия на общината се предвиждат 95 хил. лева, което е 10 % ръст. Основна задача за настоящата 2019 г. е ударното разплащане на европроектите, организационно-техническата подготовка на европейските и местни избори и новите ангажименти на общината в социалната сфера.

В новата 2019 година общината влиза с подобрено финансово състояние, с намаление на неразплатените разходи спрямо предходни години и преодоляване на предизвикателствата през бюджетната година.

Общата стойност за капиталови разходи за 2019 г. става 1 995 000 лв. В капиталовата програма на Община Берковица е заложено за 2019 – изграждане на канализационна мрежа на ул. „Кирил и Методий“ втори етап, рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улиците „Щърковица“ и „Екзарх Йосиф“, рехабилитация на общинска пътна мрежа, на пътна настилка на улици в град Берковица, рехабилитация на пътна настилка на улици в селата на общината, канализация и асфалтиране на ул. „Поручик Грозданов“, гр. Берковица, асфалтиране улици в Община Берковица и др. В края на срещата инж. Доцов завърши с думите, че изпълнението на бюджета е колективно дело и призова всички към сериозна работа.

На своето заседание ОбС-Берковица прие Културния и спортен календар за 2019 г., Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Берковица, както и промени в Правилника за отпускане на стипендии на студенти от Община Берковица.
2019-01-25 16:32:57