Ремонтират зала „Вестител” във Враца

Ремонтират зала „Вестител” във Враца

Изцяло ще бъде подменена дограмата на зала „Вестител” във Враца. Ремонтът ще се осъществи по проект „Красива България”. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи за проекта по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” е за подмяна нa дограма на зала "Вестител", гр. Враца е 111 086 лева. Общата стойност на проекта е 118 177 лева, от които стойността на финансирането от ПКБ е 47 271 лева с ДДС и съфинансирането от страна на Община Враца – 70 906 лева с ДДС (60%). Община Враца има проектна готовност за кандидатстване по мярка М01. Срокът за подаване на проектното предложение е 18 януари тази година.

Предложението за кандидатстване по проект „Красива България” е внесено от кмета Калин Каменов в Общинския съвет. То ще бъде разгледано на извънредно заседание в началото на другата седмица.

 
2019-01-11 11:29:18