Професор от Германия обучава наши специалисти

Професор от Германия обучава наши специалисти

Специалисти от Регионален център - Враца взеха участие в обучение за въвеждане на функционална оценка на потребностите в училищата и детските градини. В рамките на сътрудничество между Министерство на образованието и науката и UNICEF, в България започва обучението на обучители за прилагането на ICF-CY (Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето на човека-детски вариант). В първия етап от процеса ще бъдат обучени 63 обучители от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от цялата страна, които в рамките на две години ще обучат екипите за подкрепа за личностното развитие в детските градини и училища да прилагат класификацията. Обучител и консултант е проф. Манфред Претис от Университета в Хамбург.
2019-01-10 14:33:31