Обновено! Дават старт на акция „Зима”

Обновено! Дават старт на акция „Зима”

От 1 ноември започва Акция "Зима" и ще продължи до края на следващия месец. Тя ще бъде проведена съвместно от Съюза на българските автомобилисти, БЧК и Пътна полиция. Акцията ще премине през три тематични етапа за отделните категории участници в движението. Това обяви началник група „Пътен контрол” старши инспектор Янко Харалампиев.

Кампанията "С безопасно пътно превозно средство през зимата" ще се осъществи от 1 до 10 ноември. Дейността на пътната полиция ще бъде насочена към превенция на поведението на водачите на пътни превозни средства - основно велосипеди и каруци. Датата 6 ноември ще бъде обявена за Ден без велосипедисти – жертви на пътя. Вторият тематичен етап под наслов: "Пешеходци и водачи за толерантност на пътя" ще бъде в периода 11-20 ноември. Ще има активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от шофьорите на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. В рамките на този етап датата 13 ноември ще бъде обявена за Ден без пешеходци - жертви на пътя, а на 20 ноември ще се отбележи Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

"Безопасно шофиране през зимата" е третият тематичен етап на акция "Зима", който ще бъде между 21 и 30 ноември. Пътните полицаи ще извършват засилени проверки на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, на поведението на пътниците и на шофьорите. Датата 20 ноември ще бъде обявена за Ден без водачи и пътници в моторните превозни средства - жертви на пътя.

 

 

 

 
2018-10-31 11:50:14