Кожно-венерическият закъса за легла

Кожно-венерическият закъса за легла

Специално обръщение до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев ще изпратят от Общинския съвет във Враца. Поводът за инициативата е състоянието на Центъра за кожно-венерически заболявания в града. Основното искане на местните парламентаристи е той да предприеме стъпки по разрешаване на проблеми, свързани със състоянието на общинското лечебно заведение, което е с над 50-годишна история. Центърът се е доказал във времето с лечението на кожно-венерически заболявания.

„Същността на проблема се намира в обстоятелството, че по утвърдената национална здравна карта е извършена преценка, че за област Враца са необходими 15 легла за активно лечение на кожни и венерически болести. След подписване на договор за дейности по клинични пътеки през май 2018 между „ЦКВЗ – Враца” ЕООД и НЗОК, реално има изкуствено разпределение на утвърдените по национална здравна карта 15 легла и лишаване на пациента от правото му на избор на лечебно заведение за болнична помощ. На Центъра за кожно-венерически заболявания във Враца е поставен лимит от 5 легла, а на специализираното отделение в МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца, открито през 2014 г. – 10 легла, което нарушава принципа на равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори за НЗОК. Следва да се има предвид, че всички центрове за кожни и венерически болести в страната са с 10 легла, а пет легла са крайно недостатъчни, тъй като всички стационарно лекувани пациенти са със спешни състояния. Налага се връщане и разкарване на здравно-осигурени, нуждаещи се пациенти и пренасочване към други лечебни заведения. В „ЦКВЗ – Враца” ЕООД се лекуват пациенти не само от област Враца, а и от областите Монтана, Видин, Благоевград, София област и София град.”, се казва в обръщението местния парламент.

Според врачанските съветници очертаната ситуация води до недостатъчно финансиране. Само сериозните усилия на персонала на лечебното заведение  и строгите икономии, който съпътстват ежедневната му дейност, са единствените причини „ЦКВЗ – Враца” ЕООД да отчита незначителни загуби. Официалната справка показва, че за предходната 2017 г. загубата на лечебното заведение е под 5 хил. лв. Същевременно специализираното отделение в МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца, въпреки по-големия брой на легла за активно лечение също не постига задоволителни финансови резултати. „Така изложената ситуация не благоприятства нито едно от двете лечебни заведения и по същество предполага риск от влошаване или загубване на здравните грижи в областта на този клон на хуманната медицина, което предпоставя и високата степен на  обществения интерес, зад който заставаме с настоящото обръщение. Считаме, че мерките, които могат и трябва да се да се предприемат за стабилизиране на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД са преди всичко свързани с увеличаване на броя на леглата, чрез изменение на договора на лечебното заведение с НЗОК, като Ви обръщаме внимание, че при разглеждане на различните варианти за постигане на този резултат е възможно и да се потърси изменение на действащата редакция на чл. 26а, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

Изразяваме искрена надежда, че Вие лично и администрацията на повереното Ви министерство ще предприемете всички необходими стъпки за спасяване и запазване на  „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД като традиционно и стабилно лечебно заведение, което да предлага качествени здравни грижи на пациентите от Област Враца и Северозападния регион.”, се казва още в обръщението на Общинския съвет до здравния министър Кирил Ананиев.

 
2018-10-24 14:21:18