Доставят ново оборудване на техническата гимназия

Доставят ново оборудване на техническата гимназия

Ново оборудване ще бъде доставено на учебната работилница по компютърна техника и технологии и на учебната лаборатория по схемотехника в Професионалната техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров” във Враца. За целта ще бъдат похарчени близо 60 хил. лв. Кой обаче ще достави техниката ще стане ясно след финализирането на обявената от училищното ръководство обществена поръчка. Тя е в изпълнение на проект „Осигуряване на съвременна образователна среда, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1: „Модернизиране на материално-техническата база”. Основно изискване към кандидатите в процедурата е да са извършили поне 2 доставки, сходни или идентични с доставките,предмет на обществената поръчка, през последните 3 години.

Крайният срок за подаване на документи в процедурата е 18 септември тази година.
2018-09-14 13:34:19