Планирани прекъсвания на електрозахранването във Врачанска област

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август - 17 август 2018   г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Област Враца

Община Бяла Слатина  

На 15.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Бъркачево:   9-Ти Май, 9-Ти Септември, Александър Стамболийски, Безименна, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Димитър Благоев, Дружба, Здравец, Кирил И Методий, Любен Каравелов, Маршал Толбухин, Местност Вутов Геран, Местност Криволя, Местност Фазанарията, Никола Вапцаров, Опълченска, Райко Даскалов, Роза, Скът, Странджа, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Шипка, Юрий Гагарин

На 13.08.2018   г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 14.08.2018   г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./   На 15.08.2018   г. /09:00 - 09:15 ч.; 09:00 - 16:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Бяла Слатина:   Агиното Бранище

На 15.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Враняк:   Байкал, Божур, Вежен, Вихрен, Волга, Ген. Столетов, Дружба, Ивайло, Иван Стаменов, Карл Маркс, Ком, Лало Цолов, Люляците, Мак, Марко Вутков, Мир, Мургаш, Наса Христова, Никола Вапцаров, Оборище, Одрин, Орешака, Орлин Василев, Павел Стефанов, Петко Дочев, Петър Филев, ПИрин, Радецки, Рашов Дол, Рила, Роза, Росица, Русалка, Скът, Солун, Стопански Двор, Странджа, Тракия, Хан Аспарух, Цар Калоян, Шар Планина

На 15.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Върбица, Общ. Враца:   Аврам Митев, Александър Стамболийски, Арда, Бачо Киро, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Недков, Вела Пеева, Витоша, Волга, Вълчо Химирски, Ген. Гурко, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Маринков, Д-Р Петър Берон, Драва, Дунав, Захари Стоянов, Здравец, Иван Нивянин, Искър, Люлин, Маршал Толбухин, Местност Бриша Ушите, Никола Ценов, Панайот Волов, Петко Р. Славейков, Петър Николов, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветко Христов Иванов, Юрий Гагарин

На 15.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Габаре:   Белия Път, Бенчо Бенчев, Борова, Брод, Веслец, Виктор Нетов, Воденицата, Водотечна, Габар, Гаврил Генов, Георги Димитров, Детски Мир, Дреновица, Дунав, Езерна, Иван Батьов, Иглика, Извор, Искър, Калето, Лозарска, Любен Каравелов, Люлин, Люляк, Мадара, Мир, Морава, Одрин, Петко Лалов, Петър Недялков, Петър Стаменов, Росица, Синчец, Скала, Стефан Караджа, Тлаченски Път, Тодор Дончов, Тодор Павлов, Тома Николов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Цар Самуил, Цено Начев, Чечера, Шипка

На 15.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Комарево, Общ. Бяла Слатина:   Месност Врачанка

На 15.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  ПоПИца:   Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Васил Априлов, Васил Друмев, Васил Левски, Витоша, Воден, Възраждане, Ген. Гурко, Ген. Скобелев, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Д-Р Петър Берон, Дебър, Добруджа, Драва, Дунав, Дъбрава, Искър, Кирил И Методий, Кръстовище Х.Димитър И   г.Бенковски, Люляк, Марин Дринов, Месност Под Село, Милин Камък, Октомври, Охрид, Паисий Хилендарски, Пали Лула, Петко Р. Славейков, ПИрин, Поп Харитон, Рила, Свобода, Север, Скът, Софроний Врачански, Стоян Калъчев, Странджа, Струма, Съединение, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Ценов, Христо Шабански, Цар Иван Шишман, Шипка, Янтра

На 15.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 16.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 17.08.2018   г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Соколаре:   Баба Тонка, Бачо Киро, Бук, Васил Левски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Дунав, Иван Вазов, Иван Нивянин, Илия Мусков, Кокиче, Кочо Чистеменски, Крум Беличовски, Любен Каравелов, Неофит Рилски, Паисий Хилендарски, Петко Коташки, Светослав Обретенов, Стефан Караджа, Стоян Йончев, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Борис I-Ви, Цар Калоян, Цар Симеон I-Ви, Чавдарци, Шипка, Юрий Гагарин

Община Враца  

На 13.08.2018   г. /08:45 - 10:00 ч./ -  Враца:   Ален Мак, Безименна, Бистрец, Бистрица-Б, Гаврил Бистричанин, Калето, Манастирска, Скът, Стоян Орловски, Студен Извор, Студил

На 13.08.2018   г. /10:30 - 12:00 ч./ -  Враца:   Бистрешко Шосе, Илинден

На 15.08.2018   г. /09:00 - 16:00 ч./   На 16.08.2018   г. /09:00 - 16:00 ч./   На 17.08.2018   г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Върбица, Общ. Враца:   Аврам Митев, Александър Стамболийски, Арда, Бачо Киро, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Недков, Вела Пеева, Витоша, Волга, Вълчо Химирски, Ген. Гурко, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Маринков, Д-Р Петър Берон, Драва, Дунав, Захари Стоянов, Здравец, Иван Нивянин, Искър, Люлин, Маршал Толбухин, Местност Бриша Ушите, Никола Ценов, Панайот Волов, Петко Р. Славейков, Петър Николов, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветко Христов Иванов, Юрий Гагарин

Община Криводол  

На 13.08.2018   г. /09:30 - 15:30 ч./   На 14.08.2018   г. /09:30 - 15:30 ч./   На 15.08.2018   г. /09:30 - 15:30 ч./   На 16.08.2018   г. /09:30 - 15:30 ч./   На 17.08.2018   г. /09:30 - 15:30 ч./ -  Баурене:   9-Ти Септември, Байкал, Божур, Георги Бенковски, Георги Димитров, Дъб, Ивайло, Кокиче, Мусала, ПИрин, Роза, Росица, Русалка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чапаев

На 14.08.2018   г. /12:30 - 16:00 ч./ -  Краводер:   23-Ти Септември, 9-Ти Септември, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Вежен, Вихрен, Георги Димитров, Димитър Благоев, Елин Пелин, Замфир Попов, Ивайло, Кирил И Методий, Никола Марков-Колката, Николай Хайтов

На 14.08.2018   г. /09:30 - 12:00 ч./ -  Мвец Луна С.Ботуня

Община Мездра  

На 13.08.2018   г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Веслец:   Георги Димитров, Извън Регулацията, Ленин, Христо Ботев

На 13.08.2018   г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Вировско:   9-Ти Септември, Александър Стамболийски, Ангел Монов, Васил Коларов, Васил Левски, Веслец, Вировчица, Гаврил Генов, Ген. Леонов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Дамян Неков, Димитър Благоев, Димитър Цоловски, Иван Вазов, Иван Нивянин, Иван Петров, Илия Якимов, Йордан Лютибродски, Кирил И Методий, Косматица, Коцо Андров, Лазар Петров, Ленин, Липов Дол, Люлин, Маршал Толбухин, Митко Палаузов, Никола Иванов, Пенко Ячов, Ралин Стоименов, Роза, Русалка, Страница, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Юрий Гагарин

На 13.08.2018   г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Горна Кремена:   Баба Тонка, Боровец, Веслец, Витиня, Георги Димитров, Градище, Иван Нинов, Иглика, Ладога, Месност Тихова Махала, Никола Вапцаров, Паисий Хилендарски, Партизанска, Райко Даскалов, Христо Смирненски

На 13.08.2018   г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Горно Пещене:   9-Ти Септември, Александър Матросов, Ален Мак, Божур, Бор, Бубарска, Бузлуджа, Васил Коларов, Вежен, Веслец, Георги Димитров, Георги Кирков, Димитър Благоев, Драва, Дружба, Еделвайс, Иглика, Изток, Йордан Лютибродски, Кирил И Методий, Кокиче, Комсомолска, Ленин, Лиляна Димитрова, Люлин, Марин Иванчев, Мир, Младен Спасов, Нено Георгиев, Оборище, Околчица, Подбалканска, Роза, Сердика, Синчец, Скакля, Скът, Хаджи Димитър, Цеко Георгиев, Цеко Каменов

На 13.08.2018   г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Нефела:   Витоша

На 13.08.2018   г. /09:30 - 11:30 ч./ -  Тишевица:   9-Ти Септември, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Антон Иванов, Арда, Батак, Бачо Киро, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Веслец, Вихрен, Волга, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Димитър Благоев, Драва, Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Замфир Попов, Ивайло, Иван Вазов, Иван Ненов, Индира Ганди, Искър, Камчия, Коста Паунов, Лазар Петров, Ленин, Местност Вировско, Мир, Никола Марков-Колката, Тодор Каблешков, Хан Аспарух, Цар Калоян

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.
2018-10-27 11:43:38