Пускат джипитата да работят в ТЕЛК

Пускат джипитата да работят в ТЕЛК

Джипита също ще имат право да работят в трудово-експертните лекарски комисии. Тази възможност е залегнала в Правилника за организацията на работата на ТЕЛК и наредбата за ТЕЛК, която Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа.  Занапред лекарите в тези комисии няма да са закрепостени с трудови договори да работят само там. Това е и основната причина, която заедно с ниското заплащане доведе до дефицит на специалисти в тези структури. Същевременно в тях ще могат да работят не само общопрактикуващи лекари на допълнителен договор, но и специалисти от доболничната помощ  и от болниците.

„Ръководителите на лечебни заведения, към които функционира ТЕЛК, ще имат възможност да привличат повече експерти към тази дейност, така че да бъдат взаимозаменяеми“, мотивира се в доклад към проекта министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Очаква се организацията на работата на ТЕЛК да стане по-гъвкава, а времето за чакане на експертизата да се съкрати, пише още в мотивите на министър Ананиев.

ТЕЛК-вете ще издават решения за степен на инвалидност само по медицинската документация на пациентите, която включва епикризи и изследвания. Хората  ще се явяват лично само при особено заплетени случаи. Така се предвижда да бъде пестено време на пациентите със специални потребности. Занапред комисиите ще имат думата и дали на пациент трябва да се отпусне медицинско изделие или помощно средство. До момента този ангажимент имаха лекарските консултативни комисии към лечебните заведения.

Лекарите ще дават проценти на неработоспособност само за основно, но не и за съпътстващи заболявания. В момента трайната неработоспособност се формира на базата на всички съпътстващи диагнози. Друга промяна е, че за всяко заболяване вече има точно определен процент на неработоспособност. Досега той варираше в различни диапазони. За да се избегнат порочни схеми, в състава на ТЕЛК-овете ще се сменят различни специалисти.

 
2018-07-18 09:30:39