Насърчават заетостта във водния сектор

Насърчават заетостта във водния сектор

Проект „Насърчаване на заетостта във водния сектор” се проведе днес във ВиК – Враца. Информационното събитие бе организирано от Българската асоциация по водите. Проявата бе водене от председателя на БАВ – Иван Иванов. Целта на организирания форум бе да се идентифицират обективните нужди на водния сектор в страната от квалифицирана работна сила, популяризиране на дейностите, свързани с развитието и ефективността на сектора, както и адаптирането на процесите, подходите и човешкия капитал към общоевропейското ниво на развитие и ефективност.

Проектът на Българската асоциация по водите  включва и дейности по трансфер на добри практики, иновативни подходи, методи за повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и заинтересовани лица в сектора.

През последните години, основен проблем пред ВиК дружествата в страната е липсата на интерес от младите хора за работа във ВиК отрасъла и водния сектор като цяло. Намаляващата тенденция на интерес към образование и професионално развитие в сферата на водите поставя под риск качеството на предоставяните ВиК услуги.

 

 


1
2


2018-07-16 13:37:33