Българската асоциация по водите с форум във Враца

Българската асоциация по водите с форум във Враца

На 16 юли в заседателната зала на ВиК -Враца ще се проведе първото от седем информационни събития, организирани от Българската асоциация по водите /БАВ/ и със съдействието на дружеството, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014г. - 2020г.“. Целта на организирания форум е да се идентифицират обективните нужди на водния сектор в Република България от квалифицирана работна сила, популяризиране на дейностите, свързани с развитието и ефективността на сектора, както и адаптирането на процесите, подходите и човешкия капитал към общоевропейското ниво на развитие и ефективност.

Проектът на БАВ – „ Насърчаване на заетостта във водния сектор“ включва и дейности по трансфер на добри практики, иновативни подходи, методи за повишаване на квалификацията и потенциала за развитие на заетите и заинтересовани лица в сектора.

През последните години, основен проблем пред ВиК дружествата в страната е липсата на интерес от младите хора за работа във ВиК отрасъла и водния сектор като цяло. Намаляващата тенденция на интерес към образование и професионално развитие в сферата на водите поставя под риск качеството на предоставяните ВиК услуги.

Информационни събития ще се проведат и в градовете Хасково, София, Кюстендил, Сливен, Шумен и Велико Търново.

 

 

 
2018-07-13 10:06:35