Отпаднаха нови професионални паралелки

Отпаднаха нови професионални паралелки

Без прием наесен ще останат много от новите професионалните паралелки във врачанските гимназии. Провал претърпя приемът в направлението„Външни ВиК мрежи“ в  ПГ „Димитраки Хаджитошин“, което трябваше да обучи нови кадри за водния сектор. Класираните ученици там са 0 /нула/. В гимназията в Борован отпада изучаването на специалност в същото направление. Двете паралелки бяха включени в държавния-план прием, за да отговорят на нуждите от кадри за бизнеса.

В училището в Баница отпада и специалността „Деловодство и архив“, където има само един класиран ученик. В ПГ по ХТ „Васил Левски“ в Мизия няма да се извършва прием в специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“.  Оряхово пък остава без ученици, които да изучават от есента „Лозаровинарство“. Класираните деца там са едва 4.

Основните причини за отпадане на изброените специалности са липсата на интерес към тях от страна на учениците, както и миграцията към други градове в страната и чужбина. Основно образование в Община Враца през тази учебна година завършиха 579 ученици, а за цялата област бройката е 1445 ученици. Записването на приетите на първо класиране ученици приключва днес, ако това не се случи те автоматично губят мястото си в съответното училище. Децата приети да се обучават по второ и следващо желание могат да не се запишат, но трябва да подадат заявление за участие във второ класиране. Учениците, които не открият имената си в обявените списъци не подават заявление, а автоматично участват в следващия етап на класирането, уточняват от Регионалния инспекторат във Враца.

Едно от новите направления, които ще се изучават наесен, е в сферата на железопътния транспорт. Паралелката е разкрита в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Мездра. Очаквано към нея интерес има, а като бонус учениците ще получават стипендии, безплатни карти за пътувания и сигурна реализация в БДЖ.

Приемът трябва да бъде финализиран до края на месец юли. Ако има незапълнени места след този период, директорите имат право да направят допълнително четвърто класиране, което продължава до 12 септември в съответните учебни заведения.
2018-07-06 06:33:39