Здравният медиатор с информационна беседа по дентална превенция

Здравният медиатор с информационна беседа по дентална превенция

Днес  по обяд в Дома за деца лишени от родителски грижи във Враца, се проведе беседа с учениците и екипа по теми касаещи въпроси от денталната медицина. Водещият Калин Диков първо се спря на правата на пациента при получаване на зъболекарски услуги. Той разясни кои услуги се покриват от здравната каса при посещение при лекар по дентална медицина. Какви реимбурсирани дейности ползват децата.  Здравният медиатор отдели специално внимание върху пакетите и стойностите, заплащани от  НЗОК за деца и лица т.е. цените на услугите. За финал срещата премина в дискусия, относно превенцията на устната хигиена при децата.
2018-07-05 08:22:37