Обучават 110 безработни младежи по предприемачество

Обучават 110 безработни младежи по предприемачество

На 3 юли в заседателната зала на Областна администрация Враца се състоя информационна среща. Тя е част от мотивационна кампания за представяне на възможности за обучение на бъдещи предприемачи от Северозападен район за планиране. Тя е третата организирана по проекта, след тези във Видин и Монтана. Тя е част от проекта “Подпомагане на стартиращи предприемачи в Северозападен район”, по договор № BG05M9OP001-1.023-0002-С01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

В област Враца предстои да бъдат обучени в предприемачески умения 110 млади безработни. Разпределението по групи е както следва:

гр. Враца - 3 групи * 10 човека /2 групи над 29 години и 1 група безработни до 29 години/

гр. Козлодуй - 3 групи * 10 човека /2 групи над 29 години и 1 група безработни до 29 години/

гр. Мездра - 2 група * 10 човека /безработни над 29 години/

гр. Оряхово - 2 група * 10 човека /безработни над 29 години/

гр. Бяла Слатина - 2 група * 10 човека /безработни над 29 години/

 

В информационната среща взеха участие зам.-областният управител Робертино Маринов, директорите на Бюра по труда във Враца и Мездра Маргарита Ангелова и Катя Мудрова, представители на общините Враца, Мездра, Бяла Слатина и Оряхово, на неправителствени организации, работещи с младежи, потенциални бенефициенти, регистрирани в Бюрото по труда във Враца и местни медии.

Подробна презентация за целите и дейностите по проекта направи неговият ръководител Пенка Петрова. Те подчерта, че на територията на област Враца предстои да бъдат обучени 110 млади безработни. Предвижда се пълно съдействие на  за регистрация на фирма и подготовка на бизнес план след преминаването на обучението. Консултанти ще представят и всички възможности за финансиране на стартиращ бизнес от европейските фондове.

В дискусията по време на информационната среща участниците се обединиха около разбирането, че трябва да се събуди предприемаческото начало у младите. С доброто взаимодействие между „Медико инженеринг“, местната власт и бюрата по труда се очаква първите групи да стартират обучение в следващите два месеца. Присъстващите безработни младежи изразиха готовност да се включат в обучението, което определиха като адекватно и практически ориентирано. Участниците получиха и информационни брошури по проекта. Срещата завърши с кетъринг.

 
2018-07-05 05:47:36