Пловдивска фирма ще добива варовици край Мездра

Пловдивска фирма ще добива варовици край Мездра

Пловдивското дружество „Стоун Лайн М и М“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на варовици от находище „Върбешница“, след като правителството одобри поисканата от досегашния концесионер - „Монолит“ АД, промяна. Находище „Върбешница“ е разположено в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца. Концесионният договор с „Монолит“ АД за добив на варовици е сключен през 2000 г. за срок от 35 г. С днешното решение на МС се предвижда в концесионния договор да бъде включено задължение за концесионера да предостави финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на находището и рекултивация на засегнатите земи.
2018-07-04 10:14:21