Днес обявяват списъците с класираните ученици след 7 клас

Днес обявяват списъците с класираните ученици след 7 клас

Списъците на приетите ученици на първия етап на класиране се обявяват днес в Регионално управление на образованието-Враца и в приемащото училище.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране (без право за пренареждане на желанията) се извършва от 04 до 06 юли включително в училището, в което е класиран ученикът. Записването се осъществява със: заявление до директора; оригинал на свидетелство за основно образование и оригинал на медицинското свидетелство – за кандидатстващите по професии.

Некласираните ученици на първи етап на класиране не подават заявление, а участват автоматично във второ класиране.

 
2018-07-03 05:57:15