Оборудваха лесопарк с нови табели

Оборудваха лесопарк с нови табели

Нови 5 информационни табели постави в Лесопарк Калето община Берковица. Инициативата е на кмета Милчо Доцов. Едната е монтирана на основния подход към крепост Калето и представя интересна за жителите и гостите на Берковица информация за историческата крепост и маршрута. Две от информационните табели дават любопитна справка за източната и южната базилика на крепост Калето. Четвъртата табела е на билото на Калето с информация за него. Голямата информационна табела със снимка и схема на ситуацията на крепост Калето е монтирана на бул. „Мрамор” в града. Новите табели са с атрактивен външен вид и масивна дървена конструкция.

Община Берковица призовава всички граждани и посетители да опазват поставените табели, както и защитените територии, а при констатиране на нарушения и вандалски прояви да сигнализират на телефон: 0953/ 88-418.


1
2


2018-06-29 11:12:28