Представят визията за Враца

Представят визията за Враца

Конференция на бъдещето на тема „Визия за Враца- общност на младежта и туризма” ще се проведе в града под Околчица. Събитието ще се състои на днес и утре в залата на Художествената галерия в Историческия музей. Организатор на проявата е „Америка за България”, по съвместна инициатива на фондацията и активни граждански групи от града.

Конференция на бъдещето е подход, който събира общността и я стимулира да обсъжда и планира. Участниците в конференцията, представители на различни сфери - образование, култура, спорт, бизнес, неправителствен  сектор и администрация, ще обсъдят споделена визия и насоки за общностно развитие на града през следващите няколко години.  Те ще  формулират конкретни стъпки и инициативи, свързани със задържането на младите хора и привличането на туристи, които да реализират заедно.

 
2018-06-29 06:45:09