Предоставиха урегулиран имот за нуждите на НАП

Предоставиха урегулиран имот за нуждите на НАП

Министерски съвет обяви за публична държавна собственост имоти, намиращи се в областите Враца и Русе. Първият имот се предоставя на Националната агенция за приходите, за нуждите на Териториалната дирекция на НАП - Велико Търново. Той се намира в Източна промишлена зона на Враца, и представлява урегулиран поземлен имот с площ 609 кв. м., заедно с построената в него двуетажна сграда със застроена площ 258 кв. м. Чрез предоставеното право на управление се обезпечава необходимостта от допълнителни административни площи на територията на град Враца.

 
2018-06-27 10:11:36