Публично разясняват политиките за развитие

Публично разясняват политиките за развитие

Информационна среща, посветена на участието на гражданското общество в изработването и изпълнението на политиките за развитие. Организатор на проявата е българската платформа за международно развитие. Срещата ще се състои днес в конферетнтата зала в община Враца. Лектор ще бъде Димитър Лазаров.

Събитието се организира в рамките на проект „Граждански диалог за развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие” на Европейската комисия. Дейностите се реализират от БПМР в партньорство с Министерство на външните работи на Република България. Те имат за цел да задълбочат познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие, ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г. и българското участие в този процес.

 

 
2018-06-14 10:01:03